Herbebossing Costa Rica

Waarom Costa Rica?

Het land is onlangs door de Wereldbank, de FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en andere mondiale organisaties erkend als een “model voor de wereld”.

Wij, de Green Industry Group, steunen deze inspanningen omdat wij de rest van de wereld een positief voorbeeld willen geven op het gebied van “succesvolle natuur- en milieubescherming”. Dit, door Costa Rica’s herbebossingsinspanningen te steunen na
Terwijl wij alles doen wat in ons vermogen ligt om de wereldgemeenschap te steunen, steunen wij ook de inspanning om de wereld te laten zien dat het mogelijk is positieve verandering te bewerkstelligen in de politieke visies van vele ambitieuze regeringen.

"Costa Rica is in vele opzichten een succesverhaal op ontwikkelingsgebied. Costa Rica wordt beschouwd als een land met een hoger middeninkomen en heeft de afgelopen 25 jaar een gestage economische groei doorgemaakt".

The World Bank

Herbebossing en behoud van het regenwoud in Costa Rica

Onze gezamenlijke strategie is gebaseerd op de overtuiging dat herbebossing de plaatselijke boeren en al degenen die bij de landbouw betrokken zijn, het broodnodige inkomen verschaft, maar – hoe waar dit ook moge zijn – het kan slechts een oplossing op korte termijn zijn.

  • Wij willen aantonen dat een duurzame langetermijnvisie ook inkomsten kan opleveren voor de landen van de Derde Wereld en praktisch en met succes ten uitvoer kan worden gelegd met de deelneming van allen.
  • Wij overtuigen de bevolking ervan dat ontbossing slechts een eenmalig inkomen oplevert, terwijl duurzame herbebossing gedurende een veel langere en misschien wel oneindige periode inkomsten oplevert.
  • Wij zijn in Costa Rica betrokken omdat wij op deze manier eigenlijk verschillende doelstellingen tegelijk kunnen verwezenlijken, wat in deze vorm met vergelijkbare alternatieven gewoon niet mogelijk zou zijn.

Met vele met succes uitgevoerde projecten hebben wij bewezen dat massale herbebossing mogelijk is, en Costa Rica is daarvan een inspirerend voorbeeld. Vandaag de dag heeft Costa Rica twee keer zoveel bossen als in de jaren negentig.

Volgens de Verenigde Naties telde Costa Rica in 1940 75 procent tropische bossen, in gebieden die meestal alleen door inheemse gemeenschappen werden bewoond. De buitensporige en roekeloze ontginning van natuurlijke hulpbronnen leidde ertoe dat slechts 40 jaar later nog slechts 26% van de bovengenoemde gebieden met bos bedekt was.

Vandaag is Costa Rica op weg om alle verloren bossen te herstellen en terug te winnen door slimme maatregelen. Volgens de Wereldbank is dit het grootste herstel van een bosecosysteem dat ooit in een tropisch land heeft plaatsgevonden.