"Onze planeet is ons thuis, ons enige thuis. Waar worden we verondersteld als we het vernietigen." (Dalei Lama)

Wij houden van de natuur en onze planeet

Partnerschap.
Duurzaam. Eerlijk.

De Groep groene industrie treedt op en heeft zich ten doel gesteld nog ongerepte oerwouden van Costa Rica in hun eentje. gebieden, ze te beschermen en ze te herstellen door de aankoop van nieuwe gebieden. om te herbebossen.

Onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke en duurzame herbebossing van het tropisch regenwoud is de instandhouding en doeltreffende bescherming van habitats voor Costa Rica’s diverse wilde dieren. Elke gekapte boom is er één te veel en steeds meer dieren verliezen hun habitat als gevolg van ondoordachte ontbossing. Als hun boom wordt omgehakt of hun territorium wordt vernietigd, hebben ze geen kans om te overleven.
Miljoenen hectaren regenwoud worden elk jaar vernietigd door diefstal en landbouw, met niet te overziene gevolgen voor onze blauwe planeet.
meedogenloos geruimd en wordt er minder CO2 gecompenseerd. Het is tijd om tegenmaatregelen te nemen, anders zal er over ongeveer 250 jaar geen tropisch regenwoud meer over zijn. Wij worden allen opgeroepen om de teugels van de actie in eigen handen te nemen – zowel op kleine als op grote schaal. Er zijn enorme inspanningen nodig om de mondiale CO2-uitstoot te compenseren. Laten we het doen!

Bomen kopen: Red het regenwoud nu!

Voor uw donaties voor het behoud van het regenwoud werken wij in Europa uitsluitend samen met onze partner PLANT-M-TREE. De Stichting. collectief